UNI-passet
Planerar du att jobba utomlands?

Med UNI-passet kan du fortsätta åtnjuta fackligt skydd när du tillfälligt arbetar utomlands

Ansök om passet nu Läs mer

Varför
UNI-passet?

Att arbeta utomlands under en period i livet kan vara oerhört givande och utvecklande för ens karriär. Men det kan också innebära många utmaningar. Hur hanterar man dagliga frågor på arbetsplatsen, och i ett nytt sammanhang? Hur löser man viktiga, men komplexa, frågor som pensionsplaner och hälsoskydd?

Svaret är detsamma som i hemlandet – genom att vara medlem i ett fackförbund! Faktum är att när man arbetar utomlands behöver man de förmåner som ett medlemskap i ett fackförbund innebär mer
än någonsin. Med ett UNI-pass är det möjligt för dig, som enskild medlem av ett fackförbund som är anslutet till UNI Global Union, att behålla ditt fackliga medlemskap i ditt hemland och få tillgång
till ett inflytelserikt nätverk genom att bli gästmedlem iett fackförbund i bestämmelselandet dit du utstationeras för en viss tid.

Ditt UNI-pass ger dig möjligheten att kontakta det fackförbund i bestämmelselandet som bäst passar dig. Det gör det även möjligt att få tillgång till den solidaritet och det stöd som UNI-anslutna förbund erbjuder sina medlemmar. Vi hoppas att du får nytta av UNI-passet!