UNI Chefer & Specialister (UNI P&M) är del av UNI Global Union, det globala facket för 20 miljoner anställda inom tjänstesektorn. Vi representerar högutbildade och högkompetenta chefer och specialister inom UNIs alla sektorer över hela världen.

Chefer & specialister spelar en ledande roll i det ständigt föränderliga arbetslivet och utgör en viktig och snabbt växande andel av den globala arbetskraften. De är IT-utvecklare, ingenjörer, bankchefer, revisorer, läkare eller advokater, de arbetar med utformning av ny teknologi och leder mycket krävande projekt och arbetsprocesser, tillhandahåller grundläggande tjänster för en väl fungerande privat och offentlig sektor och stöder vårt välbefinnande direkt och indirekt.

Chefer & specialister står inför många utmaningar i yrkeslivet och privat. I den nuvarande digitaliserade eran är pressen stor för chefer & specialister att ständigt uppgradera sina färdigheter för att hålla sig à jour med en föränderlig arbetsmarknad. Teknologin gör det också möjligt för chefer & specialister att arbeta var som helst och när som helst vilket skapar psykosociala risker förknippade med att inte kunna vara nedkopplade och framhäver behovet av nya lösningar för att hantera arbetslivsbalans.

Chefer & specialister saknar ofta en röst på arbetsplatsen trots att de är mycket kvalificerade och välutbildade och spelar en viktig roll i företagen och samhället. Genom att organisera chefer & specialister i fackföreningar ger vi dem en röst. Vi utmanar myten att chefer inte behöver fackföreningar och att de företräder arbetsgivaren. Runt om i världen ansluter sig chefer till fackföreningar för att ta itu med problem som de har på sina arbetsplatser.

​​​​​​

UNI P&M kämpar för att chefer & specialister får erkännande för sina färdigheter och bidrag, att deras rättigheter respekteras och att de har en röst och kan påverka hur framtiden utformas på deras arbetsplatser och utanför.

Du kan också vara med och påverka genom att bli aktiv medlem i ett av UNIs medlemsförbund i 150 länder runt om i världen.